Українсько-російський науково-дослідницький проект


Українсько-російський науково-дослідний проект «Моделі оцінки нерівномірності та циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України і Росії»

Проект здійснюється за результатами спільного конкурсу НАН України та РДНФ – 2010 (проект № 1-10 / 10-02-00716а / U).

Керівником проекту з Української сторони є д.е.н., проф., Зав. кафедрою «Економічної кібернетики» ХНЕУ Клебанова Тамара Семенівна (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України). Російську сторону представляє д.е.н., проф. зав. кафедрою «Економічної кібернетики та економіко-математичних методів» СПДУЕФ Светуньков Сергій Геннадійович (ГОУ ВПО «Санкт-Петербурзький державний університет економіки і фінансів»).

Основні виконавці проекту:

Метою проекту є розробка комплексу моделей, заснованих на антисипативному підході до управління регіональними системами, використання якого, дозволить значно підвищити якість прийнятих рішень по забезпеченню безпеки та сталого економічного розвитку як окремих регіонів, так і країни в цілому.

Очікувані науково-практичні результати проекту:

  • концептуальна схема взаємозв’язку моделей оцінки та аналізу соціально-економічного розвитку територій, заснована на антисипативному підході і дозволяє оцінити ступінь нерівномірності економічного простору України та Росії, скорегувати напрямки регіональної політики, що забезпечить підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіонів;
  • комплекс моделей кількісної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, який засновано на методах просторового та динамічного факторного аналізу, методах таксономії, моделях панельних даних і дозволяє провести фоновий аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів, оцінити ймовірність посилення міжрегіональної соціально-економічної диференціації;
  • комплекс моделей аналізу міжрегіональної соціально-економічної диференціації, який, на основі сучасних методів класифікації, економетричного моделювання, дозволить визначити типи асиметричності регіонального розвитку, джерела незбалансованості економічного розвитку регіонів України та Росії;
  • методичний підхід та методичні рекомендації з аналізу тенденцій посилення нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів як загроз економічній безпеці України та Росії.

Прогноз щодо використання результатів проекту

Основні результати виконання проекту планується використати при підготовці аналітичних матеріалів, які можуть бути використані при розробці стратегій соціально-економічного розвитку регіонів Головним управлінням економіки обласних державних адміністрацій.

Основні результати проекту опубліковані в численних статтях і монографіях, серед яких основними є:

  1. Сценарні моделі збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів: монографія / під ред. Т. С. Клебанова, О. В. Мозенкова. – Бердянськ: Видавець Ткачук А. В., 2013. – 328 с.ISBN 978-966-2261-44-8
  2. Нерівномірність і циклічність динаміки соціально-економічного розвитку регіонів: оцінка, аналіз, прогнозування: монографія / Под ред. Т. С. Клебанова, Н. А. Кизима. – X .: ФОП Александрова К. M .: ВД «ІНЖЕК», 2012. – 512 с. Рос. мова.ISBN 978-966-2194- S4-8
  3. Моделі оцінки нерівномірності та циклічної динаміки розвитку територій: Монографія / За ред. Т. С. Клебанова, Н. А. Кизима. – X .: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 352 с, Рос. мова.ISBN 978-966-392-368-0
  4. Моделі оцінки, аналізу та прогнозування соціально-економічних систем: М 74 Монографія / За ред. Т. С. Клебанова, Н. А. Кизима. – Х .: ФОП Павленко А. Г .; ВД «ІНЖЕК», 2010. – 280 с. Рос. мова, укр. мова. ISBN 978-966-392-313-0

Print Friendly, PDF & Email
835