Панасенко Оксана Володимирівна


Панасенко Оксана Володимирівна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри экономекономічної кібернетики

Send e-mail oksana.panasenko@hneu.net

Send e-mail panasenko_o_v@ukr.net

Linkedin profile

Про себе

Брала участь в організації та проведенні серії міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. Відповідала за підготовку студентів до Міжфакультетського турніру зі стратегічного менеджменту. Беру участь в організації науково-дослідної роботи студентів і організації студентських конференцій, відповідальна від кафедри за сайт персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С.Кузнеця для іноземних студентів.

2010‑по н.д. доцент кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
2008‑2009 викладач кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету
2005‑2008 викладач кафедри «Економіки і фінансів» Харківського інституту бізнесу і менеджменту
2002‑2005 аспірант кафедри «Економічної кібернетики та прикладної економіки» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

2007‑2008 Харківський інститут бізнесу і менеджменту, факультет «Фінансовий», спеціальність «Фінанси», диплом спеціаліста з відзнакою.
2007 захист кандидатської дисертації «Моделі оцінки і аналізу схильності підприємства до банкрутства» в спеціалізованій вченій раді Д 64.055.01 Харківського національного економічного університету, диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».
1997‑2002 Харківський національний економічний університет, факультет «Економічної інформатики», спеціальність «Економічна кібернетика», диплом магістра з відзнакою.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Управління проектами інформатизації;
 • фінансова математика;
 • логістика;
 • моделювання та оптимізація економічних систем;
 • методи і моделі дослідження економічних процесів та управління проектами в туризмі;
 • математичні методи дослідження операцій;
 • методи і моделі дослідження соціально-економічних систем;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • економетрія;
 • фінансовий менеджмент;
 • економіко-математичне моделювання.

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрямок
  • моделі оцінки схильності підприємства до банкрутства;
  • методи і моделі антикризового управління підприємством;
  • моделі оцінки та аналізу фінансового стану підприємства.
 • поточні інтереси
  • моделі прогнозування загрози банкрутства підприємства;
  • методи і моделі оцінки економічної безпеки.
 • інший дослідницький досвід
  • моделі оцінки фінансової безпеки банків;
  • моделі оцінки впливу загроз зовнішнього середовища на рівень економічної безпеки підприємства.

Публікації

Всього опубліковано 62 наукові і науково-методичні роботи, в тому числі 5 колективних монографій, 1 навчальний посібник, 16 статей в наукових виданнях України та іноземних держав, з яких більше 5 – в періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 26 робіт навчально -методичного характеру.

2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема “Моделювання адаптивного механізму розвитку соціально-економічних систем” (номер держреєстрації ДР 0102U000355).

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • підвищення кваліфікації
  • посвідчення про підвищення кваліфікації, Харківський інститут бізнесу і менеджменту, програма «Школа молодого викладача» (2006);
  • сертифікат учасника Міжнародного семінару «Розвиток механізмів взаємодії між університетом і бізнесом – європейський досвід», Українська асоціація розвитку менеджменту та бізнес-освіти (2008);
  • посвідчення про підвищення кваліфікації, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, програма «Розробка персональних навчальних систем» (2015);

Стипендії і нагороди

2016 грамота Компанії інтелектуальних технологій «КІНТ» за особистий внесок в підготовку економічної еліти України та досконале володіння інноваційними методиками навчання економіки й підприємництва.

Print Friendly, PDF & Email
1 380