Про кафедру


Кафедра економічної кібернетики Харківського національного економічного університету розпочала свою діяльність під назвою «Кафедра економіко-математичних методів» в червні 1994 р на базі факультету економічної інформатики та автоматизованих систем управління. У тому ж році був здійснений перший набір студентів за спеціальністю «Економічна кібернетика». У грудні 1997 р кафедра була перейменована на кафедру економічної кібернетики.

З моменту створення і до сьогоднішнього дня кафедру очолює доктор економічних наук, професор Клебанова Т.С. – Академік Міжнародної Академії інформатизації, член Української Академії економічної кібернетики, Міжнародної асоціації прикладної та індустріальної математики (GAMM), член Всеукраїнської Асоціації економічної кібернетики. Наукова школа, створена Клебановою Т.С. включає більше 41 кандидатів і докторів економічних наук.

Викладачі кафедри мають високу кваліфікацію в області економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій. Співробітники кафедри є членами «Всеукраїнської асоціації економічної кібернетики». На кафедрі працює 3 професори (з них 2 доктора), 12 доцентів. Більше 83% викладачів кафедри мають науковий ступінь, при тому, що середній вік на кафедрі – 39 років.

Викладачі кафедри беруть участь у національних та міжнародних освітніх проектах, активно займаються науковою діяльністю. За час існування кафедри було видано 38 підручників і навчальних посібників, 48 монографій.

На кафедрі ведеться підготовка студентів за спеціальностями «Економічна кібернетика» (рівень підготовки – бакалавр і магістр), та «Прикладна економіка» (рівень підготовки – бакалавр і магістр). Всього за роки існування кафедри було випущено більше 300 студентів. Випускники кафедри успішно працюють в різних сферах економічної діяльності: економістами-аналітиками великих виробничих компаній, аналітиками в банках і страхових компаніях, рекламних агентствах, податкової інспекції, керівниками приватних фірм, менеджерами високої ланки, фінансистами та викладачами вузів, менеджмерами проектів та бізнес-аналітиками.

На кафедрі здійснюється набір на очну та заочну аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, ведеться активна наукова робота. За час існування кафедри підготовлено більше 38 кандидатів наук і 3 доктора економічних наук.

У вересні 2009 р на нашій кафедрі була запущена в експлуатацію система дистанційного навчання, що дозволяє студентам отримати доступ до навчальних матеріалів за досліджуваними дисциплінами, контролювати успіхи у навчанні, отримувати своєчасні та якісні консультації викладачів кафедри, а також з інтересом і користю провести час. Для того, щоб використовувати ці сучасні засоби персонального дистанційної освіти необхідний тільки комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет та реєстрація на даному сайті.


Print Friendly, PDF & Email
1 920