Про кафедру


Кафедра економічної кібернетики Харківського національного економічного університету розпочала свою діяльність під назвою «Кафедра економіко-математичних методів» в червні 1994 р на базі факультету економічної інформатики та автоматизованих систем управління. У тому ж році був здійснений перший набір студентів за спеціальністю «Економічна кібернетика». У грудні 1997 р кафедра була перейменована на кафедру економічної кібернетики.

З моменту створення і до літа 2018 р. кафедру очолювала доктор економічних наук, професор Клебанова Т.С. – Академік Міжнародної Академії інформатизації, член Української Академії економічної кібернетики, Міжнародної асоціації прикладної та індустріальної математики (GAMM), член Всеукраїнської Асоціації економічної кібернетики. Наукова школа, створена Клебановою Т.С. включає більше 41 кандидатів і докторів економічних наук.

З літа 2018 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Гур’янова Лідія Семенівна.

Викладачі кафедри мають високу кваліфікацію в області економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій. Співробітники кафедри є членами «Всеукраїнської асоціації економічної кібернетики». На кафедрі працює 2 професори , 11 доцентів. Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь.

Викладачі кафедри беруть участь у національних та міжнародних освітніх проектах, активно займаються науковою діяльністю. За час існування кафедри було видано більш ніж 38 підручників і навчальних посібників, 48 монографій.

На кафедрі ведеться підготовка студентів за спеціалізацією «Економічна кібернетика» (рівень підготовки – бакалавр і магістр) спеціальності «Економіка», спеціальністю «Системний аналіз» (рівень підготовки – бакалавр), спеціальністю «Прикладна економіка» (рівень підготовки магістр). Всього за роки існування кафедри було випущено більше 300 студентів. Випускники кафедри успішно працюють в різних сферах економічної діяльності: економістами-аналітиками великих виробничих компаній, аналітиками в банках і страхових компаніях, рекламних агентствах, податкової інспекції, керівниками приватних фірм, менеджерами високої ланки, фінансистами та викладачами вузів, менеджмерами проектів та бізнес-аналітиками.

На кафедрі здійснюється набір на очну та заочну аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, ведеться активна наукова робота. За час існування кафедри підготовлено більше 38 кандидатів наук і 3 доктора економічних наук.


Print Friendly, PDF & Email
11 203