Міжнародна співпраця


Міжнародна співпраця, співпраця зі стейкхолдерами

Кафедра ЕКСА розвиває співпрацю з провідними українськими і закордонними ЗВО. Протягом довгих років викладачі кафедри активно підтримують наукові заходи, як співорганізатори,  та організаціями,  фахівцями ІТ-сектору

Договори, які заключено за ініціативи кафедри:

 • SGH Warsaw School of Economics, Poland (Республіка Польща); Меморандум про взаєморозуміння, до 14.02.2024;
 • Університет ХУМАНІТАС (Wyższa Szkoła HUMANITAS, WSH) (Республіка  Польща); Меморандум, про взаєморозуміння, з 8.12.2015, безстроковий;
 • Школа економіки і менеджменту в публічному адмініструванні в Братиславі (Vysoka Skola Economie a Manazmentu verejnej spravy v Bratislave (VSEMVS)) (Словацька Республіка), Меморандум, про взаєморозуміння, з 27.05.2016 р., безстроковий.
 • Quantum, Octopus-IT (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Договір про співпрацю, 2017 р., безстроковий;
 • Ebot Digital Technology, Ltd (КНР), Меморандум про співпрацю, до 31.12.2025 р.
 • Громадська організація «Відкрита інноваційна платформа підприємницьких ініціатив та інвестиційних проєктів «ПРО СМАРТ БІЗ», Угода про взаємодію та співпрацю, з 03.05.2023 р.
 • ТОВ «ЮКРЕЙН ТЕКНОЛОДЖИ ТРАНСФЕРМ ТІМ», з 03.05.2023 р.

ЗВО та організації-партнери освітньо-наукових заходів кафедри:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”;
 • Національний університет “Києво-Могилянська академія”;
 • Національний технічний університет “ХПІ”;
 • Криворізький державний педагогічний університет;
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Державний торговельно-економічний університет;
 • Запорізький національний університет;
 • Класичний приватний університет;
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій;
 • Бердянський державний педагогічний університет;
 • Одеський національний економічний університет;
 • Хмельницький національний університет;
 • Національний авіаційний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Український державний університет науки і технологій;
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України;
 • Інститут економіки промисловості НАН України;
 • Bratislava University of Economics and Management (Словаччина);
 • University of Economics in Bratislava (Словаччина);
 • Warsaw School of Economics, SGH (Польща);
 • Humanitas University (Польща);
 • University of National and World Economy (Болгарія);
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Польща);
 • Jagiellonian University (Польща);
 • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores;
 • de Monterrey (Мексика);
 • GEA College (Словенія);
 • ТОВ «МЕХАТРОНІКА» (Україна);
 • компанія AB In Bev;
 • компанія AltexSoft;
 • компанія ECSE;
 • компанія «Бел-Гер»;
 • ТОВ «Райз 19»;
 • компанія Ebot Digital Technology, Ltd. (КНР);
 • компанія Parimatch Tech (м. Київ);
 • компанія Genesis (м. Київ);
 • компанія EPAM (м. Харків);
 • компанія VisiQuate (м. Харків, м. Львів)
 • KHARKIV IT CLUSTER (м. Харів)

Основні напрямки міжнародного співробітництва:

 • проведення спільних наукових досліджень, в т.ч. спільна участь у міжнародних грантах і програмах;
 • здійснення спільних наукових публікацій та навчальних видань, обмін науковою, навчальною, дидактичною та методичною літературою;
 • надання взаємних консультацій, всебічне сприяння у проведенні теоретичних та експериментальних досліджень;
 • сприяння в організації стажувань наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів;
 • взаємна участь сторін у процесі підготовки та атестації науково-педагогічних працівників;
 • формування спільних науково-дослідних колективів для реалізації спільних досліджень;
 • участь у щорічних науково-дослідних та навчально-методичних конференціях.

Результати співпраці

НАУКОВІ ПРОЄКТИ

За результатами до 2024 р.:

Взято участь:

 1. З 2023 року у проекті ERASMUS+ AFID «Providing of Academic Freedom and Inclusion through Digitalization», к.е.н., доцент Яценко Р.М.
 2. У реалізації міжнародного проєкту IGA 3-2020/M “Improving healthcare efficiency: new trends and challenges”, 2020-2022. Funder: Bratislava University of Economics and Management, coordinate of the project, as.prof., PhD, Stanislav Filip; as.prof., PhD, Nadiya Dubrovina. (учасники від кафедри: Гур’янова Л.С., Панасенко О.В., Полянський В.О., Дубровіна В.А., Шульга Г.Ю.).
 3. У реалізації міжнародного проєкту International scientific project IGP no. 2/2020 – M «Medzinárodné podnikateľské prostredie – koncept determinujúci súčasné premeny a megatrendy budúceho vývoja (s dôrazom na kvantifikáciu javov a reakciu firiem)» and IGP no. 1/2020 «Medzinárodné podnikateľské prostredie – determinant súčasných trendov” (VSEMVS, Bratislava, Slovakia) (учасники від кафедри: Гур’янова Л.С., Полянський В.О.).
 4. У міжнародному проєкті “Модуль Жана Моне “Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» ( Учасники від кафедри: Гур’янова Л.С., Панасенко О.В, Чаговець Л.О., Прокопович С.В., Дубровіна В.А.).
 5. Разом з представниками Vysoka Skola Economie a Manazmentu verejnej spravy v Bratislave (VSEMVS) (Словацька Республіка) (координатор), ЗВО-партнери ВШЕМВС з програм Еразмус, білатеральним проєктам взято участь у проєкті «Розвиток академічного підприємництва: управління проектами інноваційних технологій на ринку медичних товарів та послуг». Період реалізації пілотної фази проекту: листопад 2020 – лютий 2021.
 6. Сумісно с представниками SGH Warsaw School of Economics, Poland (Республіка Польща) подано проєкт «Interdisciplinary Research Hub SGH» як запит на фінансування за грантовими програмами NAWA; подано та отримано грант за програмою KA107, Эразмус+;
  прийнято участь у конференції «Econometric Research in Finance Workshop 2019 (ERFIN)» (12–14 вересня, SGH Warsaw School of Economics, м. Варшава, Республіка Польща);
  розглянуто проєкт магістерської програми за напрямом «ADVANCED ANALYTICS – BIG DATA»;
 7. Сумісно с представниками Економічного університету в Братиславі (Ekonomická univerzita v Bratislave) (Словацька Республіка) завершено роботу над проєктом “Analysis of the financial decentralization mechanisms development effectiveness in Ukraine and Slovakia” (жовтень 2018 р. – березень 2019р.); здійснено стажування на факультеті народного господарства (FNE) (Faculty of National Economy) Економічного університету в м. Братислава;
 8. Спільно з викладачами Сандерлендського університету (Великобританія), Македонського університету (Салоніки, Греція), Університету ім. Аристотеля та українських університетів брали участь у міжнародному проєкті TACIS TEMPUS CD_JEP-21135-2000 “Нова економічна спеціальність для класичних університетів України”. Результатом даного проекту стало створення нової спеціальності “Прикладна економіка”. Метою формування спеціальності є підготовка економістів аналітиків нового типу, які здатні застосовувати різні кількісні методи і методи моделювання (системна динаміка, нейронні мережі і т.д.), сучасні методи аналізу (калманівська фільтрація, часові ряди, коінтеграція), використовувати засоби комп’ютерної техніки та новітні технології в економічній практиці.

МОНОГРАФІЇ:

Сумісно з представниками Vysoka Skola Economie a Manazmentu verejnej spravy v Bratislave (VSEMVS) (Словацька Республіка) підготовлено монографіі:

 1. Опубліковано монографію: Актуальні проблеми системного аналізу та моделювання процесів управління / За ред. В. Пономаренка, Л. Гур’янової, Я. Пеліової, Е. Ніжинського – Братислава-Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. – 409 с.
 2. Systems analysis models in the economic processes management / Volodymyr Ponomarenko, Tamara Klebanova, Lidiya Guryanova, 2021, 476 p.
 3. National Health as Determinant of Sustainable Development of Society. Editors: Nadiya DUBROVINA & Stanislav FILIP. Monograph. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2021, 788. p.
 4. DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY: THEORETICAL AND APPLIED APPROACHES. Edited by Magdalena Wierzbik-Strońska and Oleksandr Nestorenk. Monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021, 660 р., P. 179-186. ISBN 978-83-960717-2-9.
 5. Improving living standards in a globalized world: opportunities and challenges. Monograph. Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021; pp. 736, illus., tabs., bibls. Рр. 23-33
 6. System analysis and modeling of control processes / Volodymyr Ponomarenko, Tamara Klebanova, Lidiya Guryanova, 2020, 288 p.
 7. Tools for modeling systems in the information economy / Volodymyr Ponomarenko, Tamara Klebanova, 2019, 472 p.
 8. «Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій: Монографія / За ред. Л. Гур’янової, В. Цибакової; Братислава – Харків: ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 188 с.;
 9. збірники статей, які індексуються в наукометричній базі Scopus: Machine Learning Methods and Models, Predictive Analytics and Applications, Proceedings of the Workshop, 2020, 2021

НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ СЕМІНАРИ

 1. У рамках XIV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (MPSESM- XIV) 6-7 квітня 2023 р. на базі Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця відбувся Workshop «Machine learning methods and models, predictive analytics and applications».
 2. У співпраці з Bratislava University of Economics and Management (BUEM) організовано International Webinar “Research, innovations and modern trends in the PhD and post diploma programs” Червень, 16 2023 (Гур’янова Л.С.)
 3. Разом з представниками провідних міжнародних ЗВО, ІТ-компаній та Харківського ІТ кластеру проведено наукові та професійно-орієнтовані семінари з аналізу даних та Data Science, системного аналізу, управління вимогами в проєктах та візуалізації даних: NIX Solutions (Рі Долідзе); Bennett Data Science (Мірінська А.); Grid Dynamics (Власенко Д.), Intellias (Руденський Р.), Bratislava University of Economics and Management (Nadija Dubrovina)
 4. Сумісно з представниками KHARKIV IT CLUSTER (Олени Лоєнко, координаторки освітнього напрямку KHARKIV IT CLUSTER (Громадської спілки «ХАРКІВСЬКИЙ КЛАСТЕР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»)), компанії Intellias (Романа Руденьского, senior Data Scientist в Intellias, доктора економічних наук, професора та випускника спеціальності «Економічна кібернетика») проведено гостьову лекцію з Data Science (2023 р.) для студентів ОПП «Економічна кібернетика» (спеціальність 051 «Економіка»); ОПП «Управління складними системами» (спеціальність 124 «Системний аналіз»);
 5. Сумісно з представниками університету-партнера Bratislava University of Economics and Management (BUEM), Bratislava (Slovakia) PhD, as. prof. Nadija Dubrovina в рамках науково-дослідної практики студентів ОПП «Економічна кібернетика» (спеціальність 051 «Економіка») проведено гостьову лекцію «Opportunities of social neuroscience in the development of new study programs and research» та презентацією міжнародного проєкту «Development of academic entrepreneurship: project management of innovative technologies in the market of medical and pharmaceutical products and healthcare services» (2023 р.);
 6. Сумісно з представниками провідних IT, міжнародних компаній Quantum, AltexSoft (Олександр Кондуфоров, керівник напряму Data Science в Altexsoft, засновник Kharkov AI Club; Олексій Баликов), Singularex Inc., Parimatch Tech, Київ (Марія Новосел), SPDLOAD (США) (Максим Бабич), VisiQuate (Ольга Некрасова) проведено низку наукових та професійно-орієнтованих семінарів з моделювання бізнес-процесів, оптимізації бізнес-процесів сервісної IT-компанії, data science, предиктивної аналітики, аналітики даних тощо. (2019-2022 рр.);
 7. Проведено гостьові лекції від університету-партнера Bratislava University of Economics and Management (BUEM), Bratislava (Slovakia). Основні спікери: Professor Pushpender Kumar, Kirori Mal College, University of Delhi. “E-commerce in India”; Ing. Zdeněk Konečnий, PhD, College of Business and Hotel Management in Brno. «Aggregate demand, aggregate supply and macroeconomic balance»; «Areas and possibilities of applying published economic indicators» (2022 р.)
 8. Проведено міжнародні вебінари «MECHANISMS OF FUNDING HEALTH CARE SYSTEM IN THE EU COUNTRIES: ANALYSIS OF THE TENDENCIES AND DEVELOPMENT, 22.10.2020 (School of Economics and Management (VŠEMvs, головний спікер as. prof. Nadija Dubrovina)) сумісно з Centrum of Pediatrics named after John Paul II (Poland, Sosnowiec) тощо.; здійснено розробку магістерської дипломної роботи: «Моделювання ефективності системи охорони здоров’я в умовах глобальних викликів» (Сироткіна М.).
 9. За запрошенням компанії Quantum кафедра взяла участь в Python conference OctopusCon: Python Edition – конференції, яка об’єднує розробників з усього світу складних технічних рішень в областях біоінформатики, прецизійної і профілактичної медицини, моніторингу, Forest Landscape Restoration, дизайну, мистецтва і багатьох інших (2019 р.), студенти прийняли участь у Octopus AI. Workshop Edition для Data Science (2019 р.);
 10. За запрошенням Kharkiv IT Cluster кафедра взяла участь в Kharkiv IT Research, де обговорювались перспективи розвитку IT-галузі в Харківському регіоні (2019 р.); презентації проєкту «Сертифікація ІТ-дисциплін» від Kharkiv IT Cluster (2021 р.), зустрічах членів освітнього комітету, де обговорювались стандарти вищої освіти (2021 р.).;
 11. За запрошенням AltexSoft студенти і викладачі кафедри взяли участь у конференціях AI Ukraine (2019, 2021). AI Ukraine – це найбільша конференція щодо практичного застосування Data Science і Artificial Intelligence в Україні. Потоки конференції: Data Science and Machine Learning; Big Data and Data Analytics; AI for Business and Products
 12. Проведено науково-дослідний семінар «Економетричний аналіз і моделювання в економіці і фінансах» (20-21 вересня 2018 р.) сумісно с представниками Iнституту економетрики Варшавського економічного університету (SGH), спікер – проф. Добромиль Серва (Dobromił Serwa). Програма семінару передбачала цикл лекцій з дисциплін «Advanced econometrics», «Financial econometrics»: «Threshold regression», «Smooth transition regression»; «Markov switching regression models», «Event study analysis in finance»; семінар-дискусію для аспірантів щодо економетричних методів наукових досліджень в економіці і фінансах, знайомство з сучасними підходами щодо організації досліджень.

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

За результатами співпраці:

 1. Протягом багатьох років, починаючи з 2009 року по тепер (2024 р.) викладачі кафедри за співорганізації Університету національного  і світового господарства (Болгарія); Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Польща); Jagiellonian University (Польща); Instituto Tecnolуgico y de Estudios Superiores  (Мексика); GEA College (Словенія); Університет  ХУМАНІТАС (Wyższa Szkoła HUMANITAS, WSH) (Польща); SGH Warsaw School of Economics, Poland (Польща) та ін. проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем;
 2. Співорганізація International Conference «The temporal problems in macro and micro economics: theory and practical evidence»16.02.2022;
 3. Співорганізація заходу 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy November 17-18, 2022, Virtual, Online (Scopus);
 4. Співорганізація заходу Webinar «Social neuroscience: opportunities for social, economic, psychological, educational and health projects» November 25, 2022, Bratislava, Slovakia;
 5. Cумісно з представниками Vysoka Skola Economie a Manazmentu verejnej spravy v Bratislave (VSEMVS) (Словацька Республіка) здійснено організацію міжнародних науково-практичних конференцій:
  1. «International Scientific Conference Economic and Social Focused Issues of Modern World» (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic);
  2. International Scientific and Practical Conference «Social, Economic, Legal and Financial Challenges in the Context of Global Transformations» (30 травня 2019 р., м. Братислава, Словацька Республіка);
 6. «Economic and Social-Focused Issues of Modern World» (16 – 17 жовтня 2019 р., м. Братислава, Словацька Республіка)

 
Print Friendly, PDF & Email
8 295