Студентська наука


Наукові досягнення студентів кафедри

Наукові проєкти та залучення студентів до НДР кафедри

Сьогодні на міжнародному та всеукраїнському рівнях наукові здобутки наші молоді науковці реалізовують через участь у наукових темах, зокрема є учасниками тем та проєктів:

 1. «Розробка моделей прикладного системного аналізу» (№ державної реєстрації  0123U100273, 2023 рік): студент 1 року магістратури спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економічна кібернетика» Шабельник М. та студентка 3 курсу спеціальності 124 «Системний аналіз» ОПП «Управління складними системами» Заборна Д.
 2. Міжнародний міжвузівський проєкт «Розвиток академічного підприємництва: управління проектами інноваційних технологій на ринку медичних товарів та послуг» (листопад 2020 р. – лютий 2021 р.): Команда 1. Д. Заборна, Д. Кузовкін, сп.124 «Системний аналіз». Команда 2. А. Орлова, ОП «Економічна кіберенетика», Лобода В., , сп. 124 «Системний аналіз». Команда 3. Гетьманець П., сп. 124 Системный анализ. Команда 4. Л. Дорошенко, сп. 124 «Системний аналіз». Команда 6. М. Амірханян, 3 крус, ОП «Економічна кіберенетика», Бровко А. 1 курс, сп. 124 «Системний аналіз». Команда 7. А. Добровольская, 3 крус, ОП «Економічна кіберенетика», Тесленко Д., 1 курс, сп. 124 «Системний аналіз». Команда 8. Проценко М., 1 курс, сп. 124 «Системний аналіз»
 3. Студенти 1 – 3 курсів взяли участь в Міжнародному міжвузівському проєкті  «Розвиток академічного підприємництва: управління проектами інноваційних технологій на ринку медичних товарів та послуг» (листопад 2020 р., підсумки – лютий 2021 р.): Команда 1. Д. Заборна, Д. Кузовкін, сп.124 «Системний аналіз». Команда 2. А. Орлова, ОП «Економічна кіберенетика», Лобода В., , сп. 124 «Системний аналіз». Команда 3. Гетьманець П., сп. 124 Системный анализ. Команда 4. Л. Дорошенко, сп. 124 «Системний аналіз». Команда 6. М. Амірханян, 3 крус, ОП «Економічна кіберенетика», Бровко А. 1 курс, сп. 124 «Системний аналіз». Команда 7. А. Добровольская, 3 крус, ОП «Економічна кіберенетика», Тесленко Д., 1 курс, сп. 124 «Системний аналіз». Команда 8. Проценко М., 1 курс, сп. 124 «Системний аналіз»

КОНФЕРЕНЦІЇ

2023 рік

 1. Х Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», 24 листопада 2023 р., Львів; (Добровольська А. О., Орлова А. О., студентки 2 р.н. освітньої програми «Економічна кібернетика» факультету інформаційних технологій, керівник – Гур’янова Л.С., );
 2. XІV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (MPSESM-2023) 6-7 квітня 2023. (Кругліков О.Я., Овчаренко С.О. – студенти 4 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика» факультету інформаційних технологій, керівник – Чаговець Л.О.; Дерюгіна Д.І., Перетятько Т.С., Стешенко А.Ю. – студентки 4 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика», Кечеджі Н.Б., Носарь А.В. – студентки 3 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика», Добровольська А. О. – студентка 1М курсу, освітньої програми «Економічна кібернетика», факультету інформаційних технологій, керівник – Гур’янова Л.С.; Кравчина Д.М., Малинкіна О.А., Кравченко О.В. – студенти 4 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика», Соловйов М.С. – студент 4 курсу освітньої програми «Управління складними системами» факультету інформаційних технологій, керівник – Прокопович С.В.; Євтушенко В.В. – студент 4 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика» факультету інформаційних технологій, керівник – Шабельник Т.В.; Чещевий А.М. – студент 4 курсу освітньої програми «Управління складними системами» факультету інформаційних технологій, керівник – Тютюнник О.О., )
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Виклики і загрози для критичної інфраструктури» 29-30 червня 2023 року. – Київ. (Вихватін М.В., Зарецький І.С. – студенти 4 курсу освітньої програми «Управління складними системами» факультету інформаційних технологій, керівник – Бринза Н.О.)
 4. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України» 17 листопада. 2023 р. (Коняшкіна М., студентка 3 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика» факультету інформаційних технологій, керівник – Прокопович С.В.)
 5. XVII Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів» 7 грудня 2023 року, м. Київ (Петько А.А., студент 1 р.н. освітньої програми «Економічна кібернетика» факультету інформаційних технологій, керівник – Прокопович С.В.)
 6. Аграрна наука: стан та перспективи розвитку: ІІІ Всеукраїнска науково-практична конференція 28-29 листопада 2023 (Носарь А.В. – студентка 3 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика» факультету інформаційних технологій)

2022 рік

 1. Х Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» 25 листопада 2022 р., у м. Львів. (Студенти 4 курса сп. 124 «Системний аналіз» Бездітко Д. Р., Соловйов М. С., 1 року ОС магістр ОПП «Економічна кібернетика» Бендас Р. В., Добровольська А. О., Орлова А. О., Шабельник М.М., 2 року ОС магістр ОПП «Економічна кібернетика» Білоусова А. К., Кудрявець Д.В., Хагалі Алі).

2021 рік

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19», 26 лютого 2021 р., м. Харків (Кучук А.О., студентка 4 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика» факультету інформаційних технологій, керівник – Гур’янова Л.С.);
 2. XIII Міжнародна науково-практична конференція 8-9 квітня 2021 р. «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем», м. Братислава, м. Харків (Сироткина М.М. 6 курс, 8.04.051.020.19.1, факультету інформаційних технологій, керівник – Гур’янова Л.С., Яковлєв А.А. 6 курс, 8.04.051.020.19.1 факультету інформаційних технологій, керівник – Яценко Р.М.)
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Ринкові технології та бізнес аналітика» 5-8 квітня 2021 р., м. Харків (Кудрявець Д., студент 4 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика», Сердюк В. студент 4 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика», факультету інформаційних технологій, керівник – Чаговець Л.О., Пожарська І., студентка 4 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика» факультету інформаційних технологій, керівник – Гур’янова Л.С. ).
 4. XV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» 1–3 грудня, НТУ “ХПІ”, м. Харків, (Карцева Д. А., Осінцева К. В. студентки 2 курсу магістратури освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» факультету інформаційних технологій, науковий керівник – Чаговець Л.О.).

2020 рік

 1. Всеукраїнська інтернет-конференція «Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання», 2-3 березня 2020 р., м. Дніпро (Касьяненко Л.С., студентка курсу 1М, освітньої програми «Економічна кібернетика», факультету економічної інформатики, керівник – Гур’янова Л.С.);
 2. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», 29–30 квітня 2020 р., м. Львів (Басенко Ю., Клокова О., студентка курсу 1М, освітньої програми «Економічна кібернетика», факультету економічної інформатики, керівник – Гур’янова Л.С).
 3. XIV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01-04 грудня 2020) (Орлова А.О., студентка 3 курсу, освітньої програми «Економічна кібернетика», керівник – Гур’янова Л.С., Святаш Д.В. студентка курсу 2М, освітньої програми «Економічна кібернетика», керівник – Яценко Р.М.).
 4. XII Міжнародна науково-практична конференція 09-10 квітня 2020 р. «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (студенти курсу 1М, освітньої програми «Економічна кібернетика» Святаш Д.В., Яковлев А., керівник – Яценко Р.М.; Касьяненко Л., керівник – Гур’янова Л.С.).

2019 рік

 1. XI міжнародна науково-практична конференція “FREE AND OPEN SOURSE SOFTWARE”, Харків,19-21 листопада 2019 р. (Яроцька В., Пянтакова В., курс 2м, освітньої програми «Економічна кібернетика», факультет економічної інформатики, керівник – Гур’яноваЛ.С., Демцюра І.О., курс 2, факультет економічної інформатики, керівник – Чаговець Л.О.)
 2. Міжнародна конференція щодо практичного застосування Data Science і Artificial Intelligence в Україні AI Ukraine 21-22 вересня2019 р., м. Київ (Миринська А., студентка 4 курсу, освітньої програми «Економічна кібернетика», факультету економічної інформатики, Бєлінський А., студент 3 курсу факультету економічної інформатики) 
 3. Взято участь Цифрова економіка ІІ Національної наук.-метод. конф., 17–18 жовтня 2019 р., м. Київ. Диденко А.С., магістр

2018 рік

 1. У рамках співпраці з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка» студенткою 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» (Діденко А.С.) взято участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (24–25 квітня 2018 р., м. Львів) .
 2. Взято участь у ХI Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» 26–29 листопада 2018 р. м. Харків (студентка 2 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» (Діденко А.С.))

1.Науково-практична конференція молодих учених та аспірантів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти».

22 квітня на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця за активної участі викладачів та студентів спеціальності “Економічна кібернетика”, “Прикладна економіка” відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти».

Метою конференції стало обговорення науково-прикладних соціальних, економічних та правових проблем функціонування та перспектив розвитку європейських країн.

У роботі конференції взяло участь понад 750 осіб, 110 спікерів, серед яких студенти, аспіранти, педагогічні працівники та молоді учені, які представили 40 вищих навчальних закладів, науково-дослідних центрів та організацій Києва, Львова, Харкова, Полтави, Сум, Кременчука, Херсона, Северодонецька за участю партнерів Ради молодих учених з Луцька, Чернівців, Тернополя. Також до участі залучено молодих учених з країн Великої Британії, Польщі, Індії, Норвегії, Австралії. До розгляду організаційному комітету було подано понад 700 реєстрацій учасників.

Усього у конференції взяли участь понад 670 осіб, які представляли 40 вітчизняних та іноземних ВНЗ та організацій. Конференція була організована з ініціативи Ради молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця та співорганізації Наукового товариства студентів, аспірантів та докторантів університету, кафедри економічної кібернетики за співпраці 10 кафедр університету: управління персоналом та економіки праці, управління фінансовими послугами, економіки підприємства та менеджменту, державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, правового регулювання економіки, іноземних мов та перекладу, соціології та психології управління, бухгалтерського обліку, фізичного виховання та спорту, менеджменту та бізнесу.

На пленарному і секційних засіданнях було розглянуто й обговорене дуже широке коло теоретичних і прикладних сучасних соціально-економічних та правових аспектів розвитку економік країн Європи та їх взаємозв’язок із нагальними питаннями сучасної молоді.

На нашу четверту секцію «Моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами» було надіслано 68 тез доповідей з навчальних та наукових закладів України.

У роботі секційного засідання взяло участь 43 особи, у тому числі 24 особи, студенти 3–5 курсів, магістри, аспіранти, викладачі, доценти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

2.Науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем»

Застосування новітніх підходів до проведення конференцій активізує зацікавленість студентів до наукової роботи. Молоді учені та студенти взяли учать в організації так проведенні 24-26 березня Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем», яка проведена кафедрою економічної кібернетики в форматі Інтернет-конфереції. На інтернет-платформі конференції в онлайн режимі проведено жваві дискусії, нагальні питання та  щодо сучасних проблем у сфері моделювання соціально-економічних макро-, мезо- та мікросистем. Метою проведення конференції стало обговорення науково-прикладних проблем моделювання соціально-економічних процесів та систем.

На пленарному і секційних засіданнях було розглянуто й обговорене дуже широке коло теоретичних і прикладних проблем моделювання макроекономічних процесів, проблем економіко-математичного моделювання та управління регіональними формаціями, математичні методи та моделі в системі управління підприємством, проблеми моделювання фінансових процесів, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні соціально-економічними системами.

Зміст доповідей на конференції викликав високу зацікавленість та активність їх обговорення. Загальна кількість переглядів матеріалів склала понад 200 та здійснено понад 250 звертань. Під час проведення дискусії опубліковано 54 коментарі доповідей.

У роботі конференції взяло участь понад понад 84 особи, серед яких студенти, аспіранти, педагогічні працівники та молоді учені з таких провідних вітчизняних та закордонних ВНЗ, зокрема:

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Дніпропетровський національний університет імени Олеся Гончара;

Вінницький технічний коледж;

Харківський інститут бізнесу і менеджменту;

Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»;

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Зміст доповідей на конференції викликав високу зацікавленість та активність його обговорення. Співголова оргкомітету конференції – д.е.н., професор Клебанова Т. С. Відповідальний секретар конференції – к.е.н., доц. Чаговець Л.О.

3.Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»

В рамках співпраці з Радою молодих учених ІНЕМ Львівської політехніки 15.04.2016 р. та студентами 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» (Андрус О.) взято участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» в Інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», конкурсі в рамках конференції та круглому столі Рад молодих учених, присвяченому актуальним питанням опублікування статей у виданнях, що входять в наукометричні баз даних, особливостям оцінювання наукового рівня вченого на основі показників наукометричних баз.

КОНКУРСИ:

2023 рік

 1. Студентка 1 курсу магістратури, спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» Орлова А.О. (науковий керівник – д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики і системного аналізу Гур’янова Л.С.) із роботою «Застосування методів Data Science для оцінки впливу інновацій та  цифровізації економіки на зайнятість» на Харківський регіональний конкурс студентських (курсантських) наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 19.06.2023. Студентка Орлова А.О. нагороджена дипломом I ступеня.
 2. Заборна Д.Д., Кузовкін Д.С. (науковий керівник – к.е.н., доц. кафедри економічної кібернетики і системного аналізу Яценко Р.М.) із науковою роботою «Розробка універсальної системи створення та поширення освітнього контенту ЗВО в умовах воєнного стану» а Харківський регіональний конкурс студентських (курсантських) наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 19.06.2023.
 3. Шабельник М.М., студент 1 курсу магістратури, спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» (науковий керівник – д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики і системного аналізу Шабельник Т.В.) із роботою «Оцінка впливу глобальних економічних криз на зовнішньоекономічну безпеку національних економік» на Харківський регіональний конкурс студентських (курсантських) наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 19.06.2023.

2022 рік

 1. за результатами І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціалізації «Економічна кібернетика» – 2022 (ІІ тур конкурсу скасовано МОН):
  • Орлова А.О. Студентка 4 курсу, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економічна кібернетика» (науковий керівник – д.е.н., професор, зав. кафедри Гур’янова Л.С.), стала переможцем із науковою роботою на тему «Як змінюється зайнятість населення?: моделі та експерименти».
  • Кудрявець Д.В. студент 1 курсу магістратури, сп. 051 «Економіка», ОПП«Економічна кібернетика» (науковий керівник – к.е.н., доц. Чаговець Л.О.), став переможцем із науковою роботою на тему «Моделювання цифрового розвитку держави методами Data Science».
 1. За результатами проведення І етапу з напряму «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» найкращою була визначена робота студентів 2 курсу, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 124 «Системний аналіз», освітньо-професійної програми «Управління складними системами» Заборної Д. Д. та Кузовкіна Д.Д. «Розробка універсальної системи створення та поширення освітнього контенту в ЗВО», керівник – к.е.н., доц. Яценко Р.М..

2021 рік

Кучук А. (Студентка 4 курсу, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, сп. 051 «Економіка», ОПП «Економічна кібернетика», науковий керівник – д.е.н., проф. Гур’янова Л.С.), посіла 2 місце в загальноукраїнському рейтингу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціалізації «Економічна кібернетика» – 2021 із науковою роботою на тему «Розробка комплексу моделей оцінки соціально-економічних наслідків «шоку» COVID-19».

2020 рік

Касьяненко Л. (курс 1M, науковий керівник – д.е.н., проф. Гур’янова Л.С.), Погорельцева В. (науковий керівник – к.е.н., доц. Прокопович С.В.) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціалізації «Економічна кібернетика», який проходив 9-10 квітня 2020 р. у Львівському національному університеті ім. І. Франка. Перемогу та відзнаку (диплом II ступеня) присуджено Касьяненко Л. (студентки 1-го року навчання другого (магістерського) рівня, сп. 051 «Економіка», ОПП «Економічна кібернетика») на тему «Комплекс моделей оцінки та аналізу конкурентоспроможності аудиторської компанії».

Орлова А. – перемога у Міжнародному науково-дослідницькому конкурсі кращих студентських робіт зі статтею «Проблеми законодавства про працю України в сфері повної загальної середньої освіти» (I місце).

2019 рік

 1. Студент 2 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика», факультет економічної інформатики Белінський А. посів 3-є місце на Регіональній міжвузівській олімпіаді з вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей, що проходила в НТУ «ХПІ» 21 березня 2019 року.
 2. Переможець 1 етапу конкурсу «Школа Big Data School від компанії Kyivstar», 15-24.11.19, м. Київ, Холод В.А., студент 2 курсу ОР магістр, освітньої програми «Економічна кібернетика», факультет економічної інформатики
 3. здобуто перемогу (Диплом за 2 місце) у конкурсі дипломних робіт магістрів зі спеціальності «Економічна кібернетика» 25 -26 квітня 2019 р. магістра спеціальності «Економічна кібернетика» Діденко А.С. (науковий керівник – к.е.н., доц. Л. О. Чаговець);
 4. здобуто перемогу в II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика», який проходив 4-5 квітня 2019 р. у Львівському національному університеті ім. І. Франка (Диплом за 3 місце) студентом 1 року ОС магістр спеціалізації «Економічна кібернетика» Заржецький В.І. (науковий керівник – к.е.н., доц. Яценко Р. М.)

2018 рік

 1. II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» та Підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу 26-27 квітня 2018 р., (м. Львів) за результатами якої
  • переможцем конкурсу стала студентка 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» Діденко А.С. (науковий керівник – к.е.н., доц. Л.О. Чаговець);
  • здобуто відзнаку та отримано грамоту «За глибину наукового аналізу» студентками 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» Некрасовою О.І., Дулімовою К.О. (науковий керівник – д.е.н., проф. Л.С. Гур’янова);
 2. I місце у кейсі у Відкритому чемпіонаті з вирішення бізнес-кейсів Kuznets business challenge від компанії КРЦ «Французький бульвар», фінал якого відбувся 23.02.2018 р. студенти-члени гуртка (1 рік ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика») у складі команди: Некрасова Ольга, Дулімова Катерина, Морозова Катерина, Чуйков Ілля та співучасті Захарової Анастасії.

Взято також активну участь та здобуто перемогу студентами спеціальності «Економічна кібернетика» в таких заходах, як:

1.Чемпіонат Students Management Performance Challenge 6-9 квітня 2016 року за кейсом від компанії АВЕК, за результа­тами якого перемогу здобули студенти 3-го курсу факультету економічної інформатики, у складі команди: Оля Некрасова О., Морозова К., Чуйков І., Скидан І. Усачов А.

2.II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Математичні методи, моделі в економіці”, за результатами якого переможцем конкурсу стала студентка 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» Черенкова І.

3.16-21 березня 2016 р. на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця проходив ІІ Міжфакультетський турнір з управління економічними процесами на підприємстві та в ринковому середовищі. Студенти 4 курсу спеціальності «Економічна кібернетика» – команда отримали грамоту від Ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця В. С. Пономаренка та Генерального директора КІНТ В.Я. Паздрія за високий рівень знань та вміння реагувати на кризові ситуації.

ОЛІМПІАДИ:

2023 рік

 1. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності 124 “Системний аналіз”, ОП “Управління складними системами” (Перший тур) 18.12.2023 р. (керівник – к.е.н., доц. кафедри економічної кібернетики і системного аналізу Панасенко О.В.). У першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 051 “Економіка”, ОП “Економічна кібернетика” взяли участь студенти 4 курсу групи 6.04.051.020.20.1: Тимошенко Олександр, Коняшкіна Марія, Кочубеєв Андрій, Орехова Тетяна, Федорових Анна, Москаленко Ганна, Носарь Аліна, Ткаченко Анна,  Василенко Павло, Чепурний Владислав. За кількістю балів переможцями першого етапу олімпіади є Орехова Тетяна (перше місце), Ткаченко Анна  (друге місце).
 2. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Економічна кібернетика” (Перший тур) 18.12.2023 р. (керівник – д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики і системного аналізу Гур’янова Л.С.). у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 124 “Системний аналіз”, ОП “Управління складними системами”  взяли участь студенти 4 курсу групи  04.124.020.20.1: Олійник Андрій, Кузовкін Денис, Кушнір Аліса, Ванян Влада, Ратушинська Ірина, Гетьманець Поліна. За кількістю балів переможцем першого етапу олімпіади є Кузовкін Денис (перше місце).

2021 рік

 1. Команда студентів 3 курсу ОПП «Економічна кібернетика» у складі Дерюгіної Дар’ї, Стешенко Анастасії, Дейча Владислава, Перетятько Таісії, Горохової Анастасії взяла участь 20 листопада 2021 року в університетському Турнірі «Юних економістів» для студентів 1-4 курсів та посіла 4 місце в загальному заліку. Керівник команди – к.е.н., доц. Чаговець Л.О. Брало участь 12 збірних команд факультетів ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 2. Також студентки 1 курсу магістратури – Білоусова Анастасія та студентка 2 курсу магістратури – Карцева Дар’я взяли участь як члени журі Турніру.

2020 рік

Студенти взяли участь у I турі Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної кібернетики. За результатами переможцями стали Студенти курсу 1М Сироткина М. (науковий керівник – Гур’янова Л.С.), Шпак Г. (науковий керівник – Панасенко О.В.).

2019 рік

 1. Кучук А., Пожарська І., студентки 3 курсу ОП «Економічна кібернетика», Гурова О., Миринська А. студентки 4 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика», «Аналіз макроекономічної стабільності, оцінка впливу валютних «шоків»», конкурс NBU University Challenge, (вересень – листопад 2019 року), науковий консультант – Гур’янова Л.С.
 2. Белінський А., студент 3 курсу, ОП «Економічна кібернетика», учасник команди від ХНЕУ ім. Семена Кузнеця у всеукраїнському етапі Х Міжнародного студентського конкурсу з інвестиційних досліджень «CFA Institute Research Challenge» 15 листопада 2019 року, м. Київ.

II тур Всеукраїнської олімпіади з економічної кібернетики, за результатами якого переможцями став студент 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» Полянський В., грамота команді – Кулик Р., Полянський В..

Рада молодих учених та студентський гурток:

При кафедрі діє студентський науковий гурток «Клуб кібернетиків та системних аналітиків». На наукових семінарах, в яких беруть участь студенти 2-4 курсів ОПП «Економічна кібернетика» та ОПП «Управління складними системами» спеціальності «Системний аналіз» а також студенти 1 та 2 року навчання другого (магістерського) освітнього ступеня ОПП «Економічна кібернетика», обговорюються проблеми, актуальні для економіки України, Європейського Союзу та напрямки їх вирішення з використанням економіко-математичних методів і моделей. Щорічно готуються до публікації тези доповідей на наукових конференціях та роботи до участі на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт зі спеціальності.

У 2023 році за результатами роботи та наукового співкерівництва викладачів кафедри студентами підготовлено до публікацій 23 тези доповідей на науково-практичних конференціях.

Аспіранти та молоді викладачі кафедри протягом багатьох років є постійними членами Ради молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у 2011 – 2019 рр. к.е.н., доц. Чаговець Л.О., 2019 – по тепер викл. Полянський В.О. ) та очолювали її (к.е.н., доц. Чаговець Л.О., у 2013 – 2019 рр.), брали участь у діяльності Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації (у 2013-2020 рр.), Харківській обласній Раді молодих учених і спеціалістів (у 2010-2013 рр.).

Основні заходи та напрями діяльності Ради з поширення наукової інформації про конференції, конкурси молодих вчених та інших наукових заходів серед студентів, молодих вчених відбуваються у таких напрямах:

 1. проведення та участь у науково-практичних конференцій молодих учених;
 2. інформаційна підтримка молодих учених і студенства.
 3. співробітництво з радами молодих учених.
 4. організаційна підтримка науково-навчальних заходів серед школярів.

У 2023 році аспірантка кафедри ЕКСА Віра Дубровіна (член Ради молодих учених при МОН) взяла участь у реалізації проєкту «Ніч молодіжної науки Харківщини». Дубровіна В.А., Полянський В.О. взяли участь у науковій темі «Розробка моделей при кладного системного аналізу» (№ державної реєстрації  0123U100273, 2023 рік). Разом з аспірантом А. А. Яковлєвим  також взяли участь у науковій темі «Розроблення моделей оцінки та аналізу рівня соціально-економічного розвитку регіонів» (№0123U102905 з 16.06.2023 р. по 31.07.2023 р.).

Протягом 2011 – 2019 рр. студенти кафедри у складі оргкомітету від РМУ взяли участь в організації:

 • НПК молодих учених і студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні і правові аспекти» (2015–2019).

Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти». 17 травня 2019 р., 27 квітня 2018 р.

У роботі конференції 17 травня 2019 р. взяло участь понад 408 осіб, 120 спікерів, 19 ЗВО, НДЦ та організацій Києва, Харкова, Полтави, Одеси, Вінниці, Кіровограду. До розгляду оргкомітету було подано понад 394 реєстрації учасників. У роботі 5 секційного засідання «Математичне моделювання та прогнозування в управлінні соціально-економічними системами» взяло участь 42 особи, було надіслано 43 тези доповідей з навчальних та наукових закладів України. За результатами роботи секції нагороджено грамотою та пам’ятним подарунком Гурову Олександру, студентку 3 курсу спеціальності “Економічна кібернетика”.

У роботі конференції 27 квітня 2018 р. взяло участь понад 460 осіб, 110 спікерів, 22 вищі навчальні заклади, науково-дослідні центри та організації Києва, Харкова, Полтави, Сум, Одеси, Кропивницького, Білої Церкви. Також до участі залучено молодих учених зі Швеції, Польщі. До розгляду організаційному комітету було подано понад 460 реєстрацій учасників. У п’ятій секції «Математичне моделювання та прогнозування в управлінні соціально-економічними системами» взяла участь 51 особа. 

 • ВНПК молодих учених і студентів «Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні і правові аспекти», (2013, 2014).
 • МНПК молодих учених і студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів», (2010, 2011, 2013–2016)
 • ВНПК молодих вчених і студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України» (2012).
 • ВНПК з іноземною участю молодих учених та студентів “Розвиток економіки України в умовах глобалізації”, присвячена 80-річчю ХНЕУ, (2011).

Кількість наукових заходів протягом 2015/2016 навчального року, в яких взято активну участь студентами спеціальності «Економічна кібернетика», «Прикладна економіка» – 7.

З них:

 • конференцій – 3, зокрема проведених спільно з кафедрою економічної кібернетики – 2;
 • конкурси – 3;
 • всеукраїнські олімпіади – 1.

Загальна кількість опублікованих наукових праць студентів за 2015/2016 навчальний рік – 130.

Популяризація науки серед молоді:

 1. В роботі журі ХІI Міського турніру юних економістів для учнів 10-11 класів ЗНЗ та міської мережі (28 вересня 2019 р, 25 вересня 2021 р.)
 2. у проведенні проекту під патронатом Харківського міського Голови «Ніч науки» 21.10.2019 р., спрямованого на популяризацію науки серед школярів міста Харкова та ознайомлення з роботою, проектами, науковою спадщиною університету у форматі наукових експериментів, дискусій та пізнавальних квестів.
 3. Студенти 1, 3 та 4 курсу спеціальності «Економічна кібернетика» у складі збірної команди університету взяли участь у IV та V, VІ Міждисциплінарних міських наукових квестах «Пошуки скарбів науки», присвяченого Дню науки, 27 квітня та 10 листопада 2018 р., 18 травня 2019 р. (студентки 4 курсу Святаш Д., Бондаренко В., Басенко Ю. та Касьяненко Л.).
 4. Студенти 2-4 курсу ОП «Економічна кіберентика» Кравцов Д., Деревянко В. взяли учать у наукових заходах 5-6 квітня 2019 р., які проводились для наукової спільноти та стартапів Харкова: презентації проекту глобальних технологічних бізнес-інкубаторів та відкритті «ЕО бізнес-інкубатору» у рамках грантової програми «Конкурентоспроможна економіка України» для покращення українського бізнес-середовища організаціям з підтримки бізнесу.

Наукові публікації студентів

http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/141


 
Print Friendly, PDF & Email
6 212