Аспірантура


Кафедра економічної кібернетики і системного аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації (для аспірантів та докторантів) за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (рік вступу – 2015/2016 і раніше) і з 1 вересня 2016 р. – підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю 051 «Економіка».

 Більш докладно з умовами вступу в аспірантуру, докторантуру можна ознайомитися на сайті ХНЕУ їм. С. Кузнеця:

За час існування кафедри підготовлено понад 45 кандидатів наук і 5 докторів економічних наук.


Print Friendly, PDF & Email
7 603