Гур’янова Лідія Семенівна


Гур’янова Лідія Семенівна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Д.е.н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики

Send e-mail g_lika@list.ru

Send e-mail guryanovalidiya@gmail.com

Phone (роб.) +380577021831 (3-82)

Про себе

Координатор магістерської програми «Оцінка, аналіз та прогнозування соціально-економічних процесів» за фахом 8.18010024 «Прикладна економіка», член Всеукраїнської асоціації економічної кібернетики, рецензент журналів «Економіка розвитку» (Україна), «Mathematical Problems in Engineering» (США), керівник секції, член організаційних комітетів міжнародних науково-практичних конференцій «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (Україна, Словенія, Польща, США, Болгарія), «Innovation and information technology in the development of business and education» (Російська Федерація, Україна, Німеччина, Болгарія, Франція), науковий керівник підготовки кадрів вищої кваліфікації (спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).

2015‑по т.ч. професор кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця; по сумісництву – професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; професор кафедри інформаційних технологій Харківського науково-дослідного інституту Університету банківської справи
2000‑2014 викладач, доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету; по сумісництву – викладач, доцент, науковий співробітник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина; Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України
1998‑2000 аспірант кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету

2010‑2013 кафедра економічної кібернетики, факультет економічної інформатики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, диплом доктора наук, спеціальність 08.00.11 – «Математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці»
1998‑2000 кафедра економічної кібернетики, факультет економічної інформатики, Харківський національний економічний університет, диплом кандидата наук, спеціальність 08.03.02 – «Економіко-математичне моделювання»
1993‑1998 факультет економіки та менеджменту, Сімферопольський державний університет (Таврійський національний університет), диплом інженера-економіста, спеціальність «Інформаційні системи в менеджменті»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Економетрика
 • Економетрія – 2
 • Економетрика та моделювання економічної динаміки
 • Математичні методи та моделі фінансового менеджменту
 • Методи оцінки вартості бізнесу
 • Методи та моделі дослідження економічних процесів
 • Прикладна економетрія
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Часові ряди

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрям
  • прикладний економетричний аналіз
  • моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів
 • поточні інтереси
  • моделювання макроекономічних процесів, циклічної динаміки, нерівномірності розвитку територій (макрорегіонів і внутрішніх регіонів)
  • моделювання процесів забезпечення фінансової безпеки систем різного рівня ієрархії
  • моделювання механізмів розвитку інформаційних систем
 • інший дослідницький досвід
  • моделювання стратегій сталого розвитку соціально-економічних систем (СЕС)
  • моделювання процесів забезпечення безпеки СЕС
  • дослідження процесів формування кризових ситуацій у складних системах і розробка механізмів їх попередження

Захищені дисертації
2014 Трунова Тетяна Миколаївна, дисертація на тему «Моделі формування фінансової стратегії підприємства», спеціальність 08.00.11 – «Математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці» (диплом кандидата наук)
Керівництво роботою аспірантів
2014‑2016 Непомнящий В’ячеслав Володимирович, дисертація на тему «Моделювання фінансової безпеки держави в умовах транс націоналізації фінансових ринків», спеціальність 08.00.11 – «Математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці»

Публікації

Автор більш 200 науково-методичних робіт, у т.ч. 26 монографій, 7 навчальних посібників, 98 статей у наукових виданнях України та іноземних держав, з яких більш 20 – у періодичних виданнях, які включені в міжнародні наукометрические бази

Список публікацій

2014‑2015 «Ефективність інформаційних систем управління ресурсами підприємств» (номер держреєстрації 0115U000059)
2013‑2014 «Формування теоретико-методологічного забезпечення державної підтримки розвитку туристичної галузі економіки регіону» (номер держреєстрації 0112U001119)
2013‑2014 «Організація фінансової діяльності та ризики банків у процесі стимулювання інтенсивного економічного росту в Україні» (номер держреєстрації 0113U001018)
2012‑2013 «Моделювання механізму оцінки, аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів» (номер держреєстрації 0112U007636)
2010‑2012 міжнародний науково-дослідний проект «Моделі оцінки нерівномірності та циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України та Росії» (номер держреєстрації 0110U004306)
2010‑2012 «Моделі прийняття рішень в розподілених системах» (номер держреєстрації 0109U008006)
2008‑2009 “Управління розвитком економічної системи на основі моделювання її характеристик” (номер номер держреєстрації 0103U008942, № 33/03-04-I)
2005‑2007 «Системи раннього попередження та антикризове управління» (ВАТ «Турбоатом»)
2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема “Адаптивні моделі стійкого функціонування соціально-економічних систем” (номер держреєстрації 0103U000462)
1999‑2000 “Моделі та механізми антикризового управління підприємством” (номер держреєстрації 0100U004436)

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • підвищення кваліфікації
  • Пермський державний національний дослідницький університет, програма «Математичні моделі в економіці і їх комп’ютерна реалізація», сертифікат компанії «Прогноз», напрямок «Веб-інструмент моделювання та прогнозування Prognoz Platform» (2013)
  • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Харківського національного економічного університету, напрямки «Модульні технології побудови програм навчання», «Сучасні технології інтерактивного навчання», «Тренінг по інформаційних технологіях навчання» (2007)
 • про успішне проходження курсів
  • Сертифікат учасника семінару «Університетський альянс «Практика використання ERP систем в управління виробництвом»», Академічний центр компетенції SAP (2011)
  • Свідоцтво про проходження навчання в рамках «Харківської міської комплексної Програми розвитку підприємництва на 2003-2004 рр.» за підтримки Харківської міської ради, напрямок «Механізм кредитування підприємницької діяльності»; (2004)
  • Сертифікат учасника семінару «Інвестиційний менеджмент і оцінка проектів», Консорціум по бізнес-освіті в Україні, Харківське регіональне представництво CEUME (2001)

Стипендії та нагороди

2013 нагороджена дипломом Лауреата Всеросійської виставки «Золотий фонд вітчизняної науки» за кращий навчально-методичний посібник в галузі
2011 номінант конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у категорії «Науковець»
2010 подяка Харківського міського голови за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий рівень професійної майстерності
2008‑2010 стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
2010 почесна грамота Харківського національного економічного університету за 2 місце в номінації «Кандидат наук»
2009 почесна грамота Харківського національного економічного університету за перемогу в номінації «Кращий кандидат наук»

 


Print Friendly, PDF & Email
6 573