Сергієнко Олена Андріанівна


Сергиенко Елена Адриановна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

Send e-mail ser_helenka@ukr.net

Send e-mail serhelenka@gmail.com

Phone (роб.) +38 (057) 702-18-31 (дод. 3-56)

Про себе

Брала участь в організації та проведенні серії міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем“, МНПК молодих вчених і студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів». Учасник міжнародного гранту «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України та Росії». Беру участь в профорієнтаційній роботі кафедри.

2011‑по н.д. доцент кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
2010‑2011 старший викладач кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету;
2003‑2010 викладач кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету;
2001‑2003 аспірант кафедри «Економічної кібернетики» Харківського державного економічного університету.

2012 присвоєно вчений ступінь доцента кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця;
2010 захистила кандидатську дисертацію «Моделі стратегічного розвитку виробничо-економічних систем» в спеціалізованій вченій раді Д 64.055.01 Харківського національного економічного університету, диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»;
1996‑2001 Харківський державний економічний університет, факультет «Економічної інформатики», спеціальність «Економічна кібернетика», диплом з відзнакою.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Моделювання економічної динаміки
 • Економічна динаміка
 • Нелінійні моделі економічної динаміки
 • Економетрія
 • Методи економіко-статистичних досліджень
 • Багатомірний статистичний аналіз
 • Оптимізаційні методи та моделі

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрямок:
  • прогнозирования.моделювання стратегій розвитку соціально – економічних систем різного рівня ієрархії та циклічної динаміки економіки України та її регіонів, оцінка та аналіз рівня економічної безпеки макро, мезо і мікросистем на основі сучасного інструментарію методів багатовимірного статистичного аналізу, економічної динаміки, економетричних методів і моделей прогнозування.
 • поточні інтереси:
  • фінансова безпека банку: інструментарій оцінки, аналізу, прогнозування та управління; моделі діагностики та ідентифікації проблемних ситуацій банку.
 • інший дослідницький досвід:
  • теорія катастроф як концептуально-методологічна основа оцінки стійкості соціально-економічних систем;
  • моделі конкурентного управління розвитком підприємств в нестабільному валютному середовищі;
  • методологія прикладного статистичного та економетричного аналізу в дослідженні диспропорцій і нерівномірності розвитку регіонів України та країн Європейського Союзу.

Публікації

Автор понад 220 науково-методичних робіт, серед яких: 23 колективних монографії, співавтор 6 навчальних посібників, більше 60 статей у фахових виданнях і міжнародних науково-метричних базах, 60 тез за матеріалами наукових конференцій, більше 80 методичних розробок з дисциплін економіко-математичного циклу.

Ідентифікатори в наукометричних базах:

Профіль в Google Академії

2014‑2016 НДР «Стратегічний розвиток банківського сектора регіону в контексті забезпечення фінансової стабільності (на прикладі банків Харківського регіону)» (номер держреєстрації 0114U003033);
2014‑2015 «Розвиток системи фінансового менеджменту підприємства» (номер держреєстрації 0114U003032);
2010‑2012 міжнародний науково-дослідний проект «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України та Росії» (номер держреєстрації 0110U004306);
2010‑2012 «Моделі прийняття рішень в розподілених системах» (номер державної реєстрації 0109U008006);
2008‑2009 «Циклічна динаміка економіки України та моделювання соціально-економічного розвитку» (номер держреєстрації 0106U003213);
2005‑2007 «Система раннього інформування та управління кризовими ситуаціями (СІРІУС)» (ВАТ «Турбоатом») (номер держреєстрації 0105U006401);
2003‑2005 «Адаптивні моделі функціонування соціально-економічних систем» (номер держреєстрації 0103U000462).

ДОДАТКОВО

Підвищення кваліфікації

2016 свідоцтво про підвищення кваліфікації про особливості викладання спеціальних дисциплін англійською мовою для викладачів, ДВНЗ «Університет банківської справи»;
2016 свідоцтво про підвищення кваліфікації Міжгалузевого  інституту підвищення кваліфікації Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, напряму «Сучасні технології в освіті. Електронні персональні навчальні системи MOODLE », «Основи компетентнісно-орієнтованого навчання у вищій школі», «Розробка персональних навчальних систем з навчальних дисциплін»;
2013 посвідчення про підвищення кваліфікації в Регіональному інституті безперервної освіти федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Пермський національний дослідницький університет» за програмою «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація»;
2007 свідоцтво про підвищення кваліфікації  Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації Харківського національного економічного університету, напряму «Модульні технології побудови програм навчання», «Сучасні технології інтерактивного навчання», «Тренінг з інформаційних технологій навчання».

Сертифікати про успішне проходження курсів

2016 сертифікат учасника XIII Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті»;
2013 сертифікат короткострокового навчання «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» від компанії Prognoz.

Сертифікат з бізнес англійської

 • Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (Business English) (Entry 3, В1)

Стипендії та нагороди

2012‑2014 стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених;
2011 II місце за результатами роботи в 2010/2011 рр. серед кандидатів наук в номінації «Кращий кандидат наук ХНЕУ»;
2010 подяка Дзержинської районної ради Харкова за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм;
2009 диплом учасника IV обласного конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини»;
2009 грамота Харківського національного економічного університету за перемогу в конкурсі «Науково-педагогічний старт»;
2009 Перемога в номінації «Кращий викладач ХНЕУ» в 2008/2009 рр.;
2008 II місце за результатами роботи за 2008 р. в номінації «Кращий викладач ХНЕУ».
Print Friendly, PDF & Email
1 118