Чаговець Любов Олексіївна


Чаговець Любов Олексіївна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Send e-mail liubov.chahovets@hneu.net

Про себе

Участь в організації та проведенні заходів кафедри за напрямом «Студентська наукова діяльність».
Участь в роботі організаційних комітетів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій:
– МНПК молодих учених і студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів», (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016)
– НПК молодих учених і студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні і правові аспекти» (2015, 2016).
– ВНПК молодих учених і студентів «Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні і правові аспекти», (2013, 2014).
– МНПК “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (2009 – 2014)
– ВНПК молодих вчених і студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України» (2012).
– МНПК «Інноваційні та інформаційні технології у розвитку бізнесу та освіти» (20-21 листопада 2012р.)
– МНПК молодих учених, аспірантів і студентів молодих учених «Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення» (2012).
– ВНПК з іноземною участю молодих учених та студентів “Розвиток економіки України в умовах глобалізації”, присвячена 80-річчю ХНЕУ, (2011).
Учасник міжнародного гранту «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України і Росії»

2011‑н.д. доцент кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
2008‑2011 викладач кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету
2005‑2008 аспірант кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету

2010 захист кандидатської дисертації «Моделі оцінки і аналізу економічної безпеки підприємства» в спеціалізованій вченій раді Д 64.055.02 Харківського національного економічного університету, диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
2000‑2005 Харківський національний економічний університет, факультет «Економічної інформатики», спеціальність «Економічна кібернетика», диплом магістра з відзнакою

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Управління організаційними системами
 • Інформаційний бізнес
 • Дослідження операцій
 • Багатомірний аналіз даних
 • Методи і моделі дослідження економічних процесів
 • Моделювання безпеки соціально-економічних систем
 • Інформаційний менеджмент
 • Математичне моделювання економічних систем
 • Моделювання методами нейронних мереж
 • Економіко-математичні методи і моделі (оптимізаційні методи та моделі)

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрямок
  • Моделювання економічної безпеки соціально-економічних систем
  • Моделі оцінки нерівномірності розвитку регіональних економічних систем
  • моделювання асиметричності розвитку організаційних систем національного та регіонального рівня
 • поточні інтереси
  • Технології інформаційного впливу на фінансовий сектор
  • Економіко-математичне моделювання функціонування і розвитку соціально-економічних систем методами нечітких нейронних мереж, багатомірного статистичного аналізу та економетрики
 • інший дослідницький досвід
  • імітаційне моделювання фінансових потоків в системі національної економіки
  • моделювання процесу оцінки диспропорцій розвитку регіональних систем з використанням фіскальних інструментів, податкових важелів

Публікації

Опубліковано понад 120 наукових і науково-методичних робіт. У тому числі 14 колективних монографій, 34 статті в наукових виданнях України та іноземних держав, 46 матеріалів конференцій, з них 18 робіт в періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, навчальний посібник у співавторстві, 25 робіт навчально-методичного характеру.”

2015 фундаментальна науково-дослідна тема «Ефективність інформаційних систем управління ресурсами підприємства» (номер держреєстрації 0115U000059)
2009‑2012 міжнародний науково-дослідний проект «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України та Росії» (номер держреєстрації 0110U004306)
2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема «Адаптивні моделі стійкого функціонування соціально-економічних систем» (номер держреєстрації 0103U000461)

Додатково

Сертифікати

 • підвищення кваліфікації
  • свідоцтво про підвищення кваліфікації, Центр післядипломної освіти Харківського національного економічного університету, напрям «Система знань – нова парадигма в управлінні вищим навчальним закладом» (2013)
  • свідоцтво про підвищення кваліфікації у внутрішньовузівській системі підвищення кваліфікації НТУ «ХПІ» (2013)
  • свідоцтво про підвищення кваліфікації в Регіональному інституті безперервної освіти федерального державного бюджетного освітнього закладу Вищої професійної освіти «Пермський національний дослідницький університет» за програмою «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» (2013)
 • щодо успішного проходження курсів
  • «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» від компанії Prognoz семінару «PrognozPlatform. Можливості бізнес-аналітики» компанії «Прогноз» (2013)
  • участь в професійних заходах
 • участь в професійних заходах
  • сертифікат за результатами інтерактивного тренінгу на базі Бізнес-симуляції ViAL+ з управління економічними процесами на підприємстві та в ринковому середовищі (2013)
  • сертифікат учасника Літнього форуму Рад молодих учених Summer YSF 2016
  • Голова Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Стипендії і нагороди

2012‑2015 стипендіат Кабінету Міністрів Украіни для молодих учених
2010 грамота Харківського національного економічного університету за перемогу в конкурсі “Науково-педагогічний старт”
2010 Почесна грамота ХНЕУ

 


Print Friendly, PDF & Email
3 645