Ястребова Ганна Сергіївна


Ястребова Ганна Сергіївна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Send e-mail hanna.yastrebova@hneu.net

Про себе

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Брала участь в організації та проведенні серії міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”, міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених і студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів». Учасник міжнародного гранту «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України і Росії». Брала участь в наповненні сайту кафедри.

2009‑по н.д. доцент кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
2008‑2009 викладач кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету
2005‑2008 аспірант кафедри «Економічної кібернетики та прикладної економіки» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

2009 захист кандидатської дисертації «Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформаційної економіки» в спеціалізованій вченій раді Д 64.055.02 Харківського національного економічного університету, диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
2009‑2010 Харківська академія фізичної культури, факультет спортивних ігор і єдиноборств, спеціальність «Олімпійський і професійний спорт», диплом магістра з відзнакою
2000‑2005 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, економічний факультет, спеціальність «Економічна кібернетика», диплом магістра з відзнакою

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • моделювання економіки;
 • імітаційне моделювання;
 • математичні методи та моделі ринкової економіки;
 • економіко-математичні методи та моделі;
 • методи та моделі дослідження економічних процесів;
 • обґрунтування господарських рішень і оцінка ризику.

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головне направлення
  • Моделювання процесів оподаткування, податкових систем і альтернативних шляхів оподаткування;
  • Оцінка рівня тіньової економіки та детінізація;
  • Імітаційне моделювання фіскальної політики, державних фінансів та міжбюджетних відносин.
 • поточні інтереси
  • Вплив податкових важелів на шляху виходу з кризи і детінізацію економіки;
  • Моделювання міжгалузевих потоків і галузевий менеджмент детінізації.
 • інший дослідницький досвід
  • Побудова еволюційних моделей динаміки ринків і еволюції популяції фірм;
  • Методи умовної оптимізації на імітаційних моделях.

Публікації

Всього опубліковано 83 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 12 колективних монографій, 25 статей в наукових виданнях України та інших держав, з яких понад 19 – в періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 22 роботи навчально-методичного характеру.

2009‑2012 міжнародний науково-дослідний проект «Моделі оцінки нерівномірності та циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України та Росії» (номер держреєстрації 0110U004306);
2007‑2009 фундаментальна науково-дослідна тема “Застосування еволюційного підходу і генетичних алгоритмів в моделюванні економічних процесів” (номер держреєстрації 0107U004489).
2004‑2006 фундаментальна науково-дослідна тема “Моделювання поведінки суб’єктів економічної діяльності” (номер держреєстрації 0104U002368);

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • підвищення кваліфікації
  • свідоцтво щодо підвищення кваліфікації, Центр післядипломної освіти Харківського національного економічного університету, напрям «Система знань – нова парадигма в управлінні вищим навчальним закладом» (2013).
 • щодо успішного завершення курсів
  • «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» від компанії Prognoz (2013).

Стипендії та нагороди

2014‑2016 стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених;
2009‑2016 дипломи та почесні грамоти ХНЕУ в номінаціях за результатами науково-педагогічної та організаційно-виховної діяльності.

Print Friendly, PDF & Email
1 166