Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків


Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиківОбґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навчальний посібник / Т.С. Клебанова, О.В. Мілов, С.В. Мілевський, С.О. Степуріна, Г.С. Ястребова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 264 с. (Укр. мов.)

Подано систематичний виклад основних базових підходів та методів, що використовуються у процесі прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. Наведено основні теоретичні та практичні аспекти, що стосуються прийняття рішень у підприємницькій діяльності, а також способи й методи побудови моделей прийняття управлінських рішень. Рекомендовано для студентів напряму підготовки “Економіка підприємства”

ISBN 978-966-676-424-2

УДК 005.53(075.8)

ББК 65.290я73

Переглянути детальніше