Циклічна динаміка економіки


Фундаментальна науководослідницька тема«Циклічна динаміка економіки України та моделювання соціальноекономічного розвитку» (номер державної реєстрації 0106U003213), рік закінчення2008.

Співробітники кафедри брали участь у виконанні науково-дослідної роботи по темі «Циклічна динаміка економіки України та моделювання соціально-економічного розвитку» спільно з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України. До основних результатів НДР по темі, отриманим при безпосередній участі співробітників кафедри, належать наступні: запропонована імітаційна модель державного фінансового регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, яка дозволяє оцінити наслідки різних варіантів розподілу бюджетних інвестицій, субвенцій, дотацій регіонам і вибрати варіант фінансової політики, який забезпечує стійкі темпи зростання національної економіки при одночасному зменшенні міжрегіональної соціально-економічної диференціації; сформовані сценарії змін економічних характеристик стану регіональних систем (при пріоритетною фінансової підтримки регіонів з високим рівнем соціально-економічного розвитку, пріоритетним фінансової підтримки регіонів з низьким рівнем соціально-економічного розвитку, рівномірної фінансової підтримки регіонів), аналіз яких дозволив підтвердити гіпотезу про те, що в умовах циклічного спаду до найбільшого ефекту призводить фінансове регулювання компенсаційної сфери розвитку регіональних систем.


Print Friendly, PDF & Email
632