Моделі прийняття рішень


Державна бюджетна тема «Моделі прийняття рішень в багаторівневих економічних системах в умовах трансформації», поточна НДР.

В процесі виконаних досліджень запропоновані механізми і моделі оцінки і аналізу збурень в соціально-економічних системах, моделі прийняття рішень в конфліктних ситуаціях, моделі управління фінансовою стійкістю підприємства, моделі оцінки ринкової вартості підприємства, моделі оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону, моделі управління рівнем розвитку підприємства, моделі оцінки корисності санаційних рішень, моделі оцінки і аналізу системи соціального захисту, моделі конкурентоспроможності корпоративних структур, моделі вибору пріоритетних інноваційних проектів регіону, моделі формування цінової політики підприємства.

Отримані результати впроваджені в навчальний процес і використовуються при викладанні дисциплін економіко-математичного циклу, зокрема, дисциплін «Методи економіко-статистичних досліджень», «Актуальні проблеми моделювання економіки», «Методи прогнозування», «Методи прийняття рішень».


Print Friendly, PDF & Email
674