28 квітня 2017 року в ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти»


28 квітня 2017 року в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти».

Пленарне засідання відкрив привітальним словом проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Олександр Григорович Зима.

Плідна дискусія з приводу науково-прикладних соціальних, економічних та правових проблем функціонування та перспектив розвитку України відбулася на секціях конференції, які були присвячені таким актуальним питанням: фінансове та податкове забезпечення розвитку регіону та підприємництва; розвиток фінансового сектору України та управління його суб’єктами; перспективи соціально-економічного розвитку підприємств; розвиток бухгалтерського обліку, оподаткування та консалтингових послуг на європейському просторі; математичне моделювання та прогнозування в управлінні соціально-економічними системами; економічний розвиток та закордонне співробітництво в умовах європейської інтеграції; регіональна політика та напрями її реалізації; правові аспекти регулювання економіки; соціально-психологічні технології дослідження актуальних проблем суспільства та сучасної молоді; безпечна поведінка студентської молоді в напряму формування здорового способу життя; пріоритети соціально-економічного розвитку підприємницької діяльності; сучасні технології менеджменту та маркетингу: стан та перспективи розвитку.


Print Friendly, PDF & Email