Прокопович Світлана Валеріївна


Прокопович Світлана Валеріївна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Надіслати повідомлення prokopovichsv@gmail.com

Про себе

Член Всеукраїнської асоціації економічної кібернетики. Керівник науково-методичних семінарів кафедри економічної кібернетики ХНЕУ їм С. Кузнеця. Брала участь в організації та проведенні серії міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (Україна, Словенія, Польща, США, Болгарія), в тому числі керувала секціями

2006‑по т.ч. доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
2001‑2006 викладач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету
1999‑2002 аспірант кафедри економічної кібернетики Харківського державного економічного університету
1999 головний бухгалтер ПП «Сівік»

2002 захист кандидатської дисертації «Моделювання гнучкої стратегії пенсійного страхування в умовах нестаціонарного зовнішнього середовища» в спеціалізованій вченій раді К 64.055.02 Харківського державного економічного університету, диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання»
1994‑1999 Харківський державний економічний університет, факультет Економічної інформатики, спеціальність «Економічна кібернетика», диплом спеціаліста з відзнакою

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Актуальні проблеми моделювання економіки
 • Актуарне оцінювання та управління фінансовими ризиками
 • Дослідження операцій і методи оптимізації
 • Економетрика
 • Економіко-математичне моделювання
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Світова економіка та глобалізація
 • Управління проектами інформатизації
 • Фінансова математика

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрям
  • застосування адаптивного підходу до аналізу соціально-економічних систем
  • оцінка ефективності системи соціального забезпечення
  • моделювання системи недержавного пенсійного забезпечення
 • поточні інтереси
  • моделі оцінки, аналізу і прогнозування рівня соціально-економічного розвитку регіонів на основі методів багатовимірного аналізу
  • моделі оцінки і аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів на основі методів актуарної математики
 • інший дослідницький досвід
  • параметрична адаптація в простих економетричних моделях і системах одночасних рівнянь на основі методу стохастичної апроксимації
  • моделі аналізу регіональної нерівномірності в Україні та ЄС

Публікації

Всього опубліковано понад 100 науково-методичних робіт, в тому числі 8 колективних монографій, 25 статей в наукових виданнях, 53 роботи навчально-методичного характеру, з них 4 навчальних посібники

Список публікацій

2016‑2017 «Розробка теоретико-методологічного та інформаційно-модельного забезпечення системи рейтингування наукової активності вузів України»
2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема “Адаптивні моделі стійкого функціонування соціально-економічних систем” (номер держреєстрації 0103U000462)
1999‑2000 «Моделі і механізми антикризового управління підприємством» (номер державної реєстрації 0100U004436)

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • стажування
  • проект «Державні і місцеві фінанси ЄС» пройшла стажування в м. Сосновець, Польща (2016)
 • підвищення кваліфікації
  • Центр післядипломної освіти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (2014)
  • Регіональний інститут безперервної освіти федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Пермський державний національний дослідницький університет» за програмою «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» (2013)
  • Центр післядипломної освіти Харківського національного економічного університету, напрямок «Система знань – нова парадигма в управлінні вищим навчальним закладом» (2013)
  • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Харківського національного економічного університету (2007)
 • про успішне проходження курсів
  • «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» від компанії Prognoz (2013)

Стипендії та нагороди

2015 почесна грамота Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за багаторічну бездоганну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, активну участь у громадському житті
2010 почесна грамота Харківського національного економічного університету за наполегливу бездоганну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, активну участь у проведенні заходів, спрямованих на підтримку і розвиток іміджу та ділової репутації університету

 


Print Friendly, PDF & Email
1 001