Студентська наука


Наукові досягнення студентів кафедри

Кількість наукових заходів протягом 2015/2016 навчального року, в яких взято активну участь студентами спеціальності «Економічна кібернетика», «Прикладна економіка» – 7.

З них:

  • конференцій – 3, зокрема проведених спільно з кафедрою економічної кібернетики – 2;
  • конкурси – 3;
  • всеукраїнські олімпіади – 1.

Загальна кількість опублікованих наукових праць студентів за 2015/2016 навчальний рік – 130.

КОНФЕРЕНЦІЇ

1.Науково-практична конференція молодих учених та аспірантів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти».

22 квітня на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця за активної участі викладачів та студентів спеціальності “Економічна кібернетика”, “Прикладна економіка” відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти».

Метою конференції стало обговорення науково-прикладних соціальних, економічних та правових проблем функціонування та перспектив розвитку європейських країн.

У роботі конференції взяло участь понад 750 осіб, 110 спікерів, серед яких студенти, аспіранти, педагогічні працівники та молоді учені, які представили 40 вищих навчальних закладів, науково-дослідних центрів та організацій Києва, Львова, Харкова, Полтави, Сум, Кременчука, Херсона, Северодонецька за участю партнерів Ради молодих учених з Луцька, Чернівців, Тернополя. Також до участі залучено молодих учених з країн Великої Британії, Польщі, Індії, Норвегії, Австралії. До розгляду організаційному комітету було подано понад 700 реєстрацій учасників.

Усього у конференції взяли участь понад 670 осіб, які представляли 40 вітчизняних та іноземних ВНЗ та організацій. Конференція була організована з ініціативи Ради молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця та співорганізації Наукового товариства студентів, аспірантів та докторантів університету, кафедри економічної кібернетики за співпраці 10 кафедр університету: управління персоналом та економіки праці, управління фінансовими послугами, економіки підприємства та менеджменту, державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, правового регулювання економіки, іноземних мов та перекладу, соціології та психології управління, бухгалтерського обліку, фізичного виховання та спорту, менеджменту та бізнесу.

На пленарному і секційних засіданнях було розглянуто й обговорене дуже широке коло теоретичних і прикладних сучасних соціально-економічних та правових аспектів розвитку економік країн Європи та їх взаємозв’язок із нагальними питаннями сучасної молоді.

На нашу четверту секцію «Моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами» було надіслано 68 тез доповідей з навчальних та наукових закладів України.

У роботі секційного засідання взяло участь 43 особи, у тому числі 24 особи, студенти 3–5 курсів, магістри, аспіранти, викладачі, доценти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

2.Науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем»

Застосування новітніх підходів до проведення конференцій активізує зацікавленість студентів до наукової роботи. Молоді учені та студенти взяли учать в організації так проведенні 24-26 березня Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем», яка проведена кафедрою економічної кібернетики в форматі Інтернет-конфереції. На інтернет-платформі конференції в онлайн режимі проведено жваві дискусії, нагальні питання та  щодо сучасних проблем у сфері моделювання соціально-економічних макро-, мезо- та мікросистем. Метою проведення конференції стало обговорення науково-прикладних проблем моделювання соціально-економічних процесів та систем.

На пленарному і секційних засіданнях було розглянуто й обговорене дуже широке коло теоретичних і прикладних проблем моделювання макроекономічних процесів, проблем економіко-математичного моделювання та управління регіональними формаціями, математичні методи та моделі в системі управління підприємством, проблеми моделювання фінансових процесів, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні соціально-економічними системами.

Зміст доповідей на конференції викликав високу зацікавленість та активність їх обговорення. Загальна кількість переглядів матеріалів склала понад 200 та здійснено понад 250 звертань. Під час проведення дискусії опубліковано 54 коментарі доповідей.

У роботі конференції взяло участь понад понад 84 особи, серед яких студенти, аспіранти, педагогічні працівники та молоді учені з таких провідних вітчизняних та закордонних ВНЗ, зокрема:

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Дніпропетровський національний університет імени Олеся Гончара;

Вінницький технічний коледж;

Харківський інститут бізнесу і менеджменту;

Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»;

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Зміст доповідей на конференції викликав високу зацікавленість та активність його обговорення. Співголова оргкомітету конференції – д.е.н., професор Клебанова Т. С. Відповідальний секретар конференції – к.е.н., доц. Чаговець Л.О.

3.Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»

В рамках співпраці з Радою молодих учених ІНЕМ Львівської політехніки 15.04.2016 р. та студентами 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» (Андрус О.) взято участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» в Інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», конкурсі в рамках конференції та круглому столі Рад молодих учених, присвяченому актуальним питанням опублікування статей у виданнях, що входять в наукометричні баз даних, особливостям оцінювання наукового рівня вченого на основі показників наукометричних баз.

КОНКУРСИ:

Взято також активну участь та здобуто перемогу студентами спеціальності «Економічна кібернетика» в таких заходах, як:

1.Чемпіонат Students Management Performance Challenge 6-9 квітня 2016 року за кейсом від компанії АВЕК, за результа­тами якого перемогу здобули студенти 3-го курсу факультету економічної інформатики, у складі команди: Оля Некрасова О., Морозова К., Чуйков І., Скидан І. Усачов А.

2.II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Математичні методи, моделі в економіці”, за результатами якого переможцем конкурсу стала студентка 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» Черенкова І.

3.16-21 березня 2016 р. на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця проходив ІІ Міжфакультетський турнір з управління економічними процесами на підприємстві та в ринковому середовищі. Студенти 4 курсу спеціальності «Економічна кібернетика» – команда отримали грамоту від Ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця В. С. Пономаренка та Генерального директора КІНТ В.Я. Паздрія за високий рівень знань та вміння реагувати на кризові ситуації.

ОЛІМПІАДИ:

II тур Всеукраїнської олімпіади з економічної кібернетики, за результатами якого переможцями став студент 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» Полянський В., грамота команді – Кулик Р., Полянський В..


Print Friendly, PDF & Email
2 919