Конференція “Розвиток економіки України в умовах глобалізації”


Міністерство освіти і науки України
Харківський національний економічний університет
Уфімський державний авіаційний технічний університет
Національний університет державної податкової служби України
Рада молодих вчених Харківського національного економічного університету
Спілка економістів України
Харківський союз страховиків
Спілка підприємців Харківської області

проводять 18 березня 2011 року

Всеукраїнську науково-практичну конференцію
з іноземною участю молодих вчених та студентів
“РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”,
присвячену 80-річчю ХНЕУ

Мета конференції – обговорення науково-прикладних проблем функціонування та перспектив розвитку економіки України.

На конференції передбачається робота наступних секцій:

1. Проблеми розвитку фінансового сектору України та управління його суб’єктами (підсекції: 1.1. Банківський сектор. 1.2. Страховий сектор)

2. Проблеми розвитку підприємництва в Україні в умовах європейської інтеграції (підсекції: 2.1. Менеджмент і маркетинг. 2.2. Проблеми обліку, аналізу і аудиту).

3. Моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.


Print Friendly, PDF & Email
730