Інтернет-конференція


Міжнародна науково-практична
Інтернет-конференція студентів та аспірантів
«Актуальні проблеми моделювання
соціально-економічних процесів»
Уфа-Харків, 5 листопада 2010.

25 листопада 2010 року в ХНЕУ була проведена міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів і аспірантів «Актуальні проблеми моделювання соціально-економічних процесів». Конференція була організована за ініціативою кафедри економічної кібернетики ХНЕУ та при підтримці кафедри управління інноваціями Уфімського державного авіаційно-технічного університету (Росія).

У роботі конференції брали участь понад 60 чоловік з р. Харкова та Уфи. На пленарному та секційному засіданнях було розглянуто широке коло теоретичних і прикладних проблем моделювання економічної безпеки соціально-економічних систем, оцінки загрози банкрутства, інноваційного розвитку, процесів оцінки вартості бізнесу, моделювання фінансових потоків і кредитних стратегій банків, проблем формування компетенцій у підготовці фахівців


Print Friendly, PDF & Email
685