Системний аналіз


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»

Запрошуємо Вас стати студентами спеціальності «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»
Випускники бакалаврської програми:

 • здатні застосовувати  методи оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень для розв’язування прикладних задач управління і проектування складних систем;
 • мають ґрунтовні знання в галузі сучасних методів, алгоритмів Data Science, бізнес-аналітики та аналітики ринків, засновані на обробці великих масивів даних (big data), розуміють можливості їх використання для обґрунтування та прийняття рішень в бізнес-економіці, побудови рекомендаційних систем під потреби бізнес-середовища;
 • володіють сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій.

Основні дисципліни:

 • Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних,
 • Методи оптимізації та дослідження операцій,
 • Web-технології,
 • Теорія ігор в управлінні складними системами,
 • Системний аналіз,
 • Проектний аналіз,
 • Нейромережне моделювання,
 • Моделювання систем,
 • Теорія прийняття рішень,
 • Імітаційне моделювання,
 • Методи прогнозування,
 • Методи та моделі управління ризиками,
 • Інформаційний бізнес,
 • Інструментальні засоби аналізу даних (мова R),
 • Методи та моделі data science,
 • Предиктивна аналітика,
 • Сучасні технології програмування

Бакалавр за спеціалізацією “Системний аналіз” може займати посади:  системного аналітика, дослідника даних і аналітика даних (data scientist), аналітика по роботі з великими даними (Big Data), фахівця з Machine Learning, математика-аналітика, фахівця з побудови моделей штучного інтелекту, аналітика ринків, бізнес-аналітика, менеджера проектів в IT і data science, керівника напряму, наукового співробітника-консультанта.

Випускники бакалаврської програми можуть продовжити навчання на магістерських програмах «Прикладна економіка», «Економічна кібернетика» (ХНЕУ ім.. С. Кузнеця), на програмі подвійного диплома «GAEXA» (Ліон-2)

 1. Навчально-методичне забезпечення ОПП
 2. Інформаційне забезпечення ОПП
 3. Завантажити буклет

Print Friendly, PDF & Email
2 740