Прикладна економіка


emblema_prikladnaya_ekonomika

Запрошуємо Вас стати студентами Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця спеціальністю «Економіка»

спеціалізації «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»

Тривалість навчання – 4 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.

Випускаюча кафедра – економічної кібернетики.

Можливості подальшого навчання: випускники можуть продовжити навчання на магістерських програмах «Прикладна економіка», «Економічна кібернетика», а також програмою подвійного диплому «GAEXA» (Ліон-2, Україна-Франція).

Метою бакалаврської програми є підготовка фахівців в області сучасних аналітичних методів та інформаційних технологій для розв’язання прикладних задач економіки

Випускники бакалаврської програми:

 • володіють фундаментальними знаннями в галузі економіки, маркетингу, менеджменту, фінансів, що дозволяє їм швидко адаптуватися до вирішення нових прикладних задач;
 • здатні застосовувати сучасні аналітичні методи для дослідження складних систем, виявлення закономірностей у великих обсягах даних цін, товарів, запитів клієнтів і т. д., оптимізації діяльності економічних систем;
 • володіють технічними і соціальними компетентностями по управлінню проектами на основі сучасних методів інноваційного, операційного, санаційного, фінансового менеджменту; засобів управління в колективах; оцінки ризику; моделювання фінансових потоків; планування складних завдань проектів, їх термінів і вартості; контролю виконання бюджетів; методів математичного моделювання та прийняття рішень в умовах невизначеності та конфлікту; сучасних інформаційних та інтернет-технологій організації бізнесу;
 • здатні здійснювати ефективний вибір програмного, інформаційного забезпечення, математичного інструментарію для розв’язання прикладних задач економіки, підвищення конкурентоспроможності і вартості бізнесу.

Бакалавр з прикладної економіки може займати посаду економіста-аналітика, менеджера з продажу, економіста з фінансової роботи, аналітика-маркетолога, спеціаліста-аналітика з дослідження товарного ринку, бізнес-аналітика, розробника прикладного програмного забезпечення, веб-дизайнера, IT-спеціаліста, головного експерта з продажу продуктів мікробізнесу, керівника напряму

Основні дисципліни:

 • аналітичні методи в економіці,
 • теорія економічних рішень,
 • інформаційні системи і технології в економіці,
 • прикладні задачі моделювання в логістиці,
 • моделювання банківських систем,
 • методи і моделі фінансового менеджменту,
 • прикладні задачі моделювання в управлінні проектами,
 • електронна комерція,
 • Web-технології,
 • проектування баз даних,
 • нейромережеве моделювання,
 • Data-mining

Перелік конкурсних предметів на спеціалізацію «Прикладна економіка» включає:

 • Українську мову та літературу;
 • Математику;
 • Історію України (або іноземна мова, або географія).


При вступі подаються наступні документи:

 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційна картка до сертифіката (додаток з оцінками), для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти;
 • документ про освіту з додатком;
 • паспорт (копія);
 • копія індивідуального податкового номера;
 • 4 фото 3х4 (подаються при подачі оригіналів);
 • документи про пільги (3 примірники копій) для тих, хто має пільги;
 • для юнаків, яким виповнилося 16 років і які поступають на денну форму навчання, копія приписного свідоцтва (копія військового квитка);
 • копія свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу для вступників, у яких прізвище в документі про освіту не відповідає паспорту;
 • папка з зав’язками + 2 файлу.

Більш детальну інформацію про вартість навчання, обсязі держбюджетного замовлення, терміни подачі документів Ви зможете знайти на сайті Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в розділі «Вступна кампанія».

Координатор спеціалізації «Прикладна економіка», д. е. н., професор кафедри економічної кібернетики Гур’янова Лідія Семенівна, тел. 067 99 09 704


Print Friendly, PDF & Email
1 448