Булкін Станіслав Михайлович


Булкін Станіслав Михайлович

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Bикладач кафедри економічної кібернетики

Send e-mail Bulikstasmagn@gmail.com

Про себе

Брав участь в організації та проведенні серії міжнародних науково-практичних конференцій. Беру участь в розробці, наповненні та веденні навчальних дисциплін.

2015‑по т.ч. викладач кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
2015‑по т.ч. керівник проекту ТОВ “ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА
2012‑2015 аспірант кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету
2011‑2015 аналітик економіко-математичних моделей ТОВ “ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА”

2010‑2012 Харківський національний економічний університет, факультет «Економічної інформатики», спеціальність «Економічна кібернетика», диплом магістра з відзнакою.
2006‑2010 Харківський національний економічний університет, факультет «Економічної інформатики», спеціальність «Економічна кібернетика», диплом бакалавра з відзнакою.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Математичні методи і моделі ринкової економіки
 • Моделювання бізнес процесів
 • Методи і моделі дослідження операцій

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрям
  • моделі поширення фінансової кризи в реальний сектор економіки
  • побудова індикаторних систем для прогнозування криз в економічних системах
 • поточні інтереси
  • катастрофічні моделі економічних систем
  • хвильова природа поширення криз
 • інший дослідницький досвід
  • прогнозування попиту і пропозиції на споживчому ринку і ринку В2В
  • розробка моделей ціноутворення на висококонкурентний ринках в умовах неповної інформації
  • імітаційне моделювання фінансових потоків в банку
  • застосування ігрових моделей для побудови конкурентних стратегій на фінансових ринках

Публікації

Всього опубліковано 13 наукових і робіт, в тому числі 1 колективна монографія, 6 статей в наукових виданнях України, з яких 3 – в періодичних виданнях, які включені в міжнародні наукометричних баз.

Монографії

 1. Полякова О. Ю. Анализ взаимодействия финансового кризиса и кризиса в реальном секторе экономики / О. Ю. Полякова, С. М. Булкин // Актуальні проблеми емерджентної економіки в контексті мережної парадигми : монографія / за заг. ред. Соловйова В.М.– Черкаси: Брама-Україна, 2014. – С. 111–131.

Статті у наукових періодичних виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Полякова О. Ю. Формирование конкурентной стратеги коммерческого банка на основе методологи теории игр / О. Ю. Полякова, С. М. Булкин // Бізнес Інформ. – 2013. – С.115–119.
 2. Булкін С. М. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України ; Інститут економіки промисловості НАН України ; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Дружківка : Юго-Восток, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 132–140.
 3. Булкін С. М. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами промислового підприємства / С. М. Булкін, І. А. Яртим // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України ; Інститут економіки промисловості НАН України ; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. — Дружківка : Юго-Восток, 2016. — Вип. 1 (46). – С. 106–111

У наукових фахових виданнях

 1. Полякова О. Ю. Индикаторная система распространения финансового кризиса в реальный сектор экономики / О. Ю. Полякова, С. М. Булкин // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – 2015. – №24. –С. 72-84.
 2. Булкин С. М. Современные подходы к определению понятия «финансовый кризис»/ С. М. Булкин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, ВД «Гельветика», 2014. – Вип. 8, Ч. 2. – С. 237–243.
 3. Булкин С. М. Концептуальный подход к идентификации фаз проникновения финансового кризиса в реальный сектор / С. М. Булкин // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2014. – Вип. 2. – С. 1317–1323.

 


Print Friendly, PDF & Email
1 034